Uitgelegd: waarom krijg je veel vragen van de doktersassistent wanneer je een afspraak wilt maken voor het spreekuur?

Edwin de Vaal (48), huisarts in Nijmegen, beantwoordt deze vraag.

Als ik een afspraak wil maken, moet ik eerst aan de doktersassistent uitleggen waarvoor ik kom. Waarom zijn assistenten zo nieuwsgierig?

“Dat is geen nieuwsgierigheid, maar onderdeel van de zogenaamde triage. De assistent vraagt naar de reden van je komst en stelt een aantal vragen om je hulpvraag duidelijk te krijgen. Triage zorgt ervoor dat jij als patiënt de juiste zorg krijgt op het juiste moment en bij de juiste hulpverlener.”

Wat bedoel je met ‘juiste hulpverlener’? Ik bel toch voor een afspraak met de dokter?

“Op de praktijk kun je voor steeds meer dingen ook terecht bij een andere hulpverlener dan de huisarts. Bij de praktijkondersteuner bijvoorbeeld. Of bij de assistent zelf.”

“In de loop der tijd is de huisartsenpraktijk een beetje veranderd. We zijn steeds meer dingen gaan doen waarvoor patiënten vroeger naar het ziekenhuis of een gespecialiseerd arts moesten. Spiralen plaatsen bijvoorbeeld, maar ook de hele zorg rondom diabetes, longemfyseem of na een hartinfarct wordt nu gewoon bij ons in de praktijk gedaan. Ook de assistenten zijn steeds kundiger geworden.”

Maar de assistent kan toch geen diagnose stellen?

“Dat doet hij of zij ook niet, maar ze weten door hun uitgebreide opleiding en ervaring vaak wel wat de volgende stap is en overleggen dat later weer met de huisarts. Maar ze nemen bijvoorbeeld ook gehoortests af, stippen wratjes aan, meten de bloeddruk, verzorgen complexe wonden, verwijderen hechtingen en maken uitstrijkjes.”

“Aan de hand van de telefonische triage bepaalt de assistent of je voor jouw hulpvraag echt de dokter moet zien of dat je ook ergens anders terechtkunt, dat gaat altijd in overleg met de patiënt. Daarnaast maakt hij of zij een inschatting van hoe snel je gezien moet worden.”

Maar ik weet als patiënt toch zelf wel of het urgent is of niet?

“Niet altijd. Het komt regelmatig voor dat een patiënt zelf alleen advies of geruststelling wil, terwijl de assistent uit de antwoorden van de patiënt afleidt dat iemand toch echt diezelfde dag nog gezien moet worden.”

De assistent stelt altijd best veel vragen. Vragen die ik liever alleen met de dokter zou bespreken.

“Er is geen reden je klachten niet eerst óók globaal aan de assistent te beschrijven. Ook de assistent heeft geheimhoudingsplicht. Laatst had ik een patiënt die echt niet wilde zeggen waar de afspraak voor was. Toen bleek dat die mevrouw kwam voor de uitslag van een onderzoek. Die uitslag was normaal. Dat had ze ook aan de assistent kunnen vragen. Dat had haar veel tijd bespaard.”

“Het is in je eigen belang dat je een eerlijk en compleet verhaal vertelt aan de assistent. Niet alleen zodat je de juiste zorg krijgt op het juiste moment, maar ook om de wachttijden in de wachtkamer tot een minimum te beperken. Geef bijvoorbeeld ook altijd aan of je voor één of meer klachten komt. Als je meer tijd nodig hebt, kan de assistent eventueel een dubbele afspraak inplannen.”

(Bron: nu.nl/gezondheid door Dorien Dijkhuis)