Scholingskosten Apotheken en Huisartsenzorg

Wat is eigenlijk de norm voor een studiekostenvergoeding?

Nascholing volgen doen we allemaal. Als apothekersassistent of doktersassistent ben je gewend altijd een cursus of training te volgen. Het ontwikkelen en bijblijven kost geld. Wat is eigenlijk de norm voor een studiekostenvergoeding? Lees hier wat er afgesproken is in de Cao Apotheken en Huisartsenzorg

Openbare apotheken

Dienstverband
Er is wel rekening gehouden met het dienstverband van medewerkers. Zo is er een scheiding gemaakt tussen medewerkers die meer of minder dan 24 uur per week werkzaam zijn.Werk je meer dan heb je recht op een hogere vergoeding. Wij zijn aanbieder van nascholing en hebben hier ook rekening mee gehouden. Zo is er voor elk budget een nascholing te volgen. We vragen steeds weer accreditatie aan. Zo kunnen wij aantonen dat onze trainingen en workshops aan de gestelde eisen voldoen.

Hier volgt het overzicht van de vergoedingen:
De studiekostenvergoeding is een minimumbudget en is als volgt per salarisschaal overeenkomstig
artikel 7 lid 1 van deze Cao vastgesteld.
Voor werknemers met een dienstverband van 24 uur of meer per week:
Salarisschaal 2 en 3 € 375,-
Salarisschaal 4 en 5 € 500,-
Salarisschaal 6 € 750,-
Salarisschaal 7, 8 en 9 € 1.000,-

Voor werknemers met een dienstverband van 23 uur of minder per week:
Salarisschaal 2 en 3 € 187,50
Salarisschaal 4 en 5 € 250,-
Salarisschaal 6 € 375,-
Salarisschaal 7, 8 en 9 € 500,-
In dit budget zijn alle kosten zoals genoemd in artikel 3 begrepen.

Kom jij naar de inspiratiemiddag? Een geaccrediteerde nascholing waarbij de opbrengst wordt gedoneerd aan het goede doel!

Lees alles over de UITVOERINGSREGELING STUDIEKOSTEN in bijlage 6 van de Cao Apotheken.

Huisartsenzorg

6 Vergoedingen, uitkeringen en overige arbeidsvoorwaarden

Artikel 6.3 Verplichte scholing

  1. c. Verplichte scholing wordt betaald door de werkgever, alsmede de reis- en verblijfskosten.
  2. d. Het minimum aantal uren scholing per jaar is gesteld op 20 uur geaccrediteerde of anderszins erkende scholing bij een dienstverband van meer dan 8 uur per week en op 10 uur bij een dienstverband van gelijk of minder dan 8 uur per week. Deze uren kunnen deels besteed worden aan verplichte scholing, deels aan niet-verplichte scholing. In het laatste geval vindt de scholing plaats in eigen tijd en komen de kosten, alsmede de reis- en verblijfskosten voor rekening van de werkgever. Ten aanzien van afspraken over niet-verplichte scholing is art. 6.4 lid d, e en f van toepassing.

Artikel 6.4 Niet-verplichte loopbaangerichte scholing

  1. Loopbaangerichte scholing vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Indien een werknemer een loopbaangerichte scholing wil volgen, maakt hij dit schriftelijk kenbaar aan de werkgever onder vermelding van opleiding, opleidingstijd en kosten. Deze scholing kan ook in de vorm van e-learning worden gevolgd. Wanneer werkgever en werknemer de scholing in beider belang vinden, komen zij tot overeenstemming en maken zij schriftelijke afspraken over de loopbaangerichte scholing.
  2. b. Niet-verplichte loopbaangerichte scholing vindt plaats in eigen tijd ook al valt deze scholing binnen de 20 uur scholing waarop conform artikel 3. sub d recht bestaat.
  3. De kosten gemoeid met het volgen van de loopbaangerichte scholing zijn voor rekening van de werkgever. Hieronder wordt verstaan de cursus- en lesgelden, studiemateriaal, examen- en diplomakosten en de aanschafkosten van verplicht gesteld studiemateriaal en reis- en verblijfkosten in het kader van de opleiding, voor zover gebruikelijk in de sector.

Kom jij naar de inspiratiemiddag? Een geaccrediteerde nascholing waarbij de opbrengst wordt gedoneerd aan het goede doel!

Lees alles over de STUDIEKOSTEN in de cao huisartsenzorg 6 Vergoedingen, uitkeringen en overige arbeidsvoorwaarden.

Ben jij apothekersassistent of doktersassistent en op zoek naar een andere baan? Ik help je graag, wil je meer weten neem dan contact met me op. Alle vacatures kun je hier vinden. We willen graag anderen helpen.

Northeast helpt graag om het werk leuker te maken! Op de hoogte blijven van ons nieuws kan via deze link: Aanmelden

Neem contact op