Meer loon voor apotheekpersoneel, salaris valt lager uit

Medewerkers in de openbare apotheek krijgen volgend jaar een structurele loonsverhoging van 2% en een eenmalige uitkering van 1,5% over het salaris van 2018. Dat hebben de cao-partijen vastgelegd in een onderhandelingsakkoord voor een nieuwe Cao Apotheken en een aanpassing van de pensioenregeling PMA.

Helaas valt het salaris lager uit lees het hele bericht

De werkgeversorganisaties Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) en de Associatie van Ketenapotheken (ASKA) en de vakbonden FNV en CNV hebben de nieuwe cao afgesloten voor de periode van 1 mei 2017 tot en met 1 mei 2019.
  • Werknemers ontvangen de structurele loonsverhoging van 2% op 1 april 2019 en de eenmalige uitkering van 1,5% over het bruto jaarsalaris 2018 – voor werknemers die in april 2019 in dienst zijn bij een werkgever die valt onder de Cao Apotheken.
  • Verder zijn de cao-partijen overeengekomen dat werkgevers bij ziekte over de eerste 26 weken het loon van medewerkers aanvullen tot 100%; over de tweede 26 weken tot 90%; bij de derde 26 weken tot 80% en bij het vierde en laatste tijdvak van 26 weken tot 70%.
  • De pensioenopbouw van het Pensioenfonds Medewerkers Apotheken (AMP) zal per 1 januari 2020 wijzigen met een aantal tijdelijke maatregelen om de stijging van de pensioenpremie te beperken. Zo worden toeslagen voortaan uitgekeerd op basis van prijsindexering in plaats van loonindexering.
  • Ook hebben werkgevers en werknemers afgesproken de stagevergoedingen te verhogen met enkele euro’s per dag. Verder komen de registratiekosten voor de Kwaliteitsregistratie en Accreditatie beroepsbeoefenaren in de Zorg (Kabiz) niet voor rekening van de apotheekmedewerkers; die worden vergoed via de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA).
  • Volgens de cao-partijen is werkdruk in de apotheek nog altijd een serieus onderwerp. Daarom zal een delegatie van werkgevers en werknemers zich op basis van de beschikbare onderzoeken gaan buigen over mogelijke maatregelen.

Achterban

De cao-partijen leggen het onderhandelingsakkoord deze week voor aan hun achterban. Na instemming van alle partijen wordt de Cao Apotheken aangemeld bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, met het verzoek de afspraken algemeen bindend  te verklaren (AVV).

Na het verkrijgen van de AVV informeren de werkgevers- en werknemersorganisaties de branche, en vanaf dat moment gelden de afspraken voor alle medewerkers in de openbare farmacie.

Salaris valt na 1 januari iets lager uit door inning premie 3e WW-jaar

Dinsdag 18 december 2018

Salaris valt na 1 januari iets lager uit door inning premie 3e WW-jaar
Werkgevers gaan vanaf 1 januari 2019 een percentage inhouden op het brutosalaris van de werknemer voor de aanvullende verzekering die de duur van de WW verlengt van maximaal 24 naar maximaal 36 maanden. Sinds 2016 is de duur en opbouw van de WW en de WGA versoberd van 36 naar 24 maanden. Cao-partijen maakten hierover in de laatste Cao Apotheken afspraken. Inmiddels is de regeling uitgewerkt en algemeen verbindend verklaard.

In 2016 is de duur en opbouw van de Werkloosheidswet (WW) en de Wet Arbeidsongeschiktheid (WGA) aangepast van 36 naar 24 maanden. De financiering van het 3e WW jaar moest in alle Cao’s apart worden geregeld. Cao-partijen in onze branche hebben afgesproken dat ze de landelijke afspraken volgen waarbij werknemers zelf het 3e WW-jaar financieren.

Regeling

Werkgevers houden vanaf 1 januari 2019 maandelijks een percentage van het brutosalaris van de werknemer in. Het percentage kan maximaal 0,75% zijn. Voor 2019 is dat vastgesteld op 0,30%. Het ingehouden bedrag maakt de werkgever over aan een landelijk fonds de PAWW (Private Aanvulling WW & WGA). Dit fonds is de uitvoerder van deze regeling. Een werknemer die aan de voorwaarden voldoet kan na afloop van de wettelijke uitkering (bij werkloosheid of gedeeltelijk arbeidsongeschiktheid) een aanvulling uit dit fonds ontvangen.

Dit artikel heb ik overgenomen uit de onderstaande bron. Het was de moeite waard om het te delen!

Met vriendelijk groet

Ellen Kruize

Eigenaar Northeast Personeelsdiensten | Apothekersassistent

Op de hoogte blijven van ons nieuws kan via deze link: Aanmelden

Kom jij naar ons Benefiet Symposium? Ben jij doktersassistent of apothekersassistent en heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of ben je op zoek naar een andere baan? Ik help je graag, wil je meer weten neem dan contact met ons op. Alle vacatures kun je hier vinden. Northeast helpt graag om het werk leuker te maken!

Lees hier de afspraken in de Cao Apotheken

Wil je meer weten over het 3e WW-jaar? Bekijk dit filmpje of de link spawwin de bronvermelding.


Bron: pw.nl – SBA – https://spaww-wg2.microsoftcrmportals.com/over-paww/achtergrondinformatie/