Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Nieuws uit de huisartsenzorg

 • Toepassing technologie bevordert welzijn thuiswonende ouderen
  op 22-01-2020 om 08:21

  Als ouderen zelf kunnen kiezen welke technologie ze thuis willen gebruiken en daarin goed worden begeleid, verbetert hun ervaren kwaliteit van leven. Dit blijkt uit onderzoek door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)-Campus Den Haag en de gemeente Den Haag.

 • Belangrijke wijzigingen vanwege nieuw Kaderbesluit CGS 
  op 16-01-2020 om 15:19

  Het Kaderbesluit CGS van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) van de KNMG trad op 1 januari 2020 in werking. In het nieuwe kaderbesluit staan de eisen voor alle geneeskundige vervolgopleidingen, de registratie- en herregistratie-eisen en de vernieuwde systematiek voor het erkennen van opleidingsorganisaties en (instituuts)opleiders.

 • Franciscus Vlietland wil afdeling Kindergeneeskunde sluiten
  op 14-01-2020 om 11:28

  Franciscus Vlietland in Schiedam is bezig met de voorbereidingen om de afdeling Kindergeneeskunde te sluiten en per 30 maart samen te voegen met de afdeling Franciscus Gasthuis in Rotterdam. Het ziekenhuis zegt dat het tekort aan gespecialiseerd verpleegkundig personeel de achterliggende reden is.

 • Voornemen kabinet vuurwerk: stap in goede richting  
  op 10-01-2020 om 15:11

  De KNMG staat positief tegenover het voornemen van het kabinet om het gebruik van consumentenvuurwerk verder in te perken.

 • Basisartsencongres ‘Van Co tot Pro’ op 7 maart 2020
  op 10-01-2020 om 13:05

  Op zaterdag 7 maart organiseren de LAD en De Jonge Specialist het basisartsencongres ‘Van Co tot Pro’. Het congres wordt mede mogelijk gemaakt door de KNMG.

 • CGS legt drie besluiten voor instemming voor aan de minister van VWS
  op 03-01-2020 om 07:02

  Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) heeft op 11 december 2019 een verzamelwijzigingsbesluit voor enkele CGS-besluiten vastgesteld. Op dezelfde datum heeft het CGS ook de aangepaste besluiten voor de specialismen huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde vastgesteld.

 • RGS toetst sinds 1 januari 2020 aan nieuwe herregistratie-eisen
  op 03-01-2020 om 06:37

  Artsen die sinds 1 januari aangeschreven worden voor herregistratie moeten aantonen dat zij de afgelopen 5 jaar aan nieuwe eisen hebben voldaan.