Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Nieuws uit de huisartsenzorg

 • Samenvatting oordeel van de Rechtbank Den Haag van 11 september 2019
  op 20-09-2019 om 13:42

  De specialist ouderengeneeskunde werd ervan verdacht de euthanasie bij een demente wilsonbekwame patiënte op onderdelen niet zorgvuldig te hebben uitgevoerd. De rechtbank heeft geoordeeld dat de arts zich wel gehouden heeft aan alle zorgvuldigheidseisen van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’ (kortweg: euthanasiewet). In deze tekst staan de belangrijkste overwegingen uit de uitspraak van de strafrechter, samengevat door de KNMG.

 • Kogel door ruit Amsterdamse huisartsenpraktijk
  op 20-09-2019 om 10:16

  Bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam-Noord is een kogel door de ruit gegaan. De politie bevestigt dat er een inslag en een huls zijn aangetroffen aan de Heimansweg.

 • Tekorten aan huisartsen zichtbaar
  op 16-09-2019 om 13:00

  Er kwamen het afgelopen jaar meer vacatures voor artsen bij. De sterk gestegen vraag naar huisartsen is opvallend.

 • Instemming minister met Besluit interne geneeskunde van het College Geneeskundige Specialismen (CGS)
  op 12-09-2019 om 13:06

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stemde op 30 augustus 2019 in met het Besluit interne geneeskunde zoals vastgesteld door het CGS op 12 juni 2019.

 • Help mee aan een rookvrije samenleving!
  op 12-09-2019 om 13:00

  Onder de naam #Artsenslaanalarm voerden bevlogen artsen begin september een succesvolle antirooklobby richting de politiek. Deze positieve beweging zetten we voort: samen richting een rookvrije samenleving! In oktober kunt u uw patiënten steun bieden met de landelijke campagne Stoptober én kunt u deelnemen aan de bijeenkomst artsennetwerk rookvrije generatie.

 • Huisarts laat zich niet meezuigen in (v)echtscheiding
  op 12-09-2019 om 06:57

  Klager verwijt de huisarts van de ex-echtgenote en kinderen onder meer dat zij de zorgen van klager over de moeder van de kinderen niet serieus heeft genomen en de kant van de moeder heeft gekozen.

 • Met nul patiĆ«nten beginnen in een nieuwbouwwijk
  op 11-09-2019 om 12:35

  De gloednieuwe huisartsenpraktijk van Digna Gooiker opende een halfjaar geleden. ‘Als je aan een avontuur als dit begint, moet je weten dat je van ondernemen houdt.&rsquo