Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Nieuws uit de farmacie

 • Ingenolmebutaat: studie naar verdenking risico huidkanker
  op 20-09-2019 om 12:53

  De Pharmacovigilance Risk Assess­ment Committee (PRAC) is een herbeoordeling gestart naar ingenolmebutaat (Picato), dat in een gel wordt toegepast bij de behandeling van actinische keratose, vanwege een mogelijk verhoogd risico op huidkanker.

 • Begroting: Bruins zet in op beschikbaarheid medicijnen
  op 20-09-2019 om 08:28

  Om patiënten sneller te helpen aan nieuwe dure geneesmiddelen wordt jaarlijks een bedrag van € 10 miljoen gereserveerd. Dat schrijft minister Bruno Bruins van Medische Zorg in de begroting voor 2020 van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

 • Alphega en Boots starten farmacogenetische test
  op 20-09-2019 om 08:27

  In vijftien apotheken verspreid door het land starten Alphega en Boots vanaf volgende maand met het aanbieden van een farmacogenetische test. Hiermee volgen de apotheken, met een uitgebreidere test, het farmacogenetisch consult van apotheker Gertjan Hooijman van Alphega-apotheek Asten.

 • Slechte uitwisseling gegevens gevaarlijk voor patiënt
  op 20-09-2019 om 07:57

  Gebrekkige uitwisseling van medische patiëntgegevens tussen elektronische patiëntendossiers (EPD) van verschillende zorginstellingen gaat ten koste van de patiëntveiligheid. Dat zegt 80% van de respondenten in een peiling van de Federatie Medisch Specialisten onder haar achterban.

 • Verplicht fysiek consult op de poli vervalt per 2020
  op 19-09-2019 om 14:40

  Het verplichte face-to-face contact tussen arts en patiënt aan het begin van een zorgtraject verdwijnt per 1 januari 2020 uit de NZa-regels voor de medisch-specialistische zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit stelt dat deze regel niet meer aansluit bij de actuele zorgpraktijk. Daar is de inzet juist steeds meer op het leveren van zorg dichtbij de patiënt als dat in diens belang is. Nu leidt de regel er toe dat patiënten soms onnodig naar de polikliniek komen voor een gesprek met de arts, terwijl een digitaal consult ook voldoende kan zijn. In die gevallen waar dat nodig is, blijft het dbc-systeem op andere manieren borgen dat een fysiek consult tussen arts en patiënt plaatsvindt. Meer informatie leest u in de informatiekaart Wijzigingen dbc-pakket 2020.

 • Eerste lichting Leidse studenten Farmacie krijgt diploma
  op 19-09-2019 om 13:20

  Aan de nieuwe driejarige masteropleiding farmacie in Leiden hebben de eerste twaalf studenten deze week hun diploma ontvangen.

 • Meldingen over spuiten ranibizumab
  op 19-09-2019 om 10:44

  Controleer vóór injectie in het oog of de zuigerstang van de voorgevulde spuiten ranibizumab 10 mg/ml (Lucentis) makkelijk kan bewegen bij verwijderen van het overtollige volume. Dat adviseert de fabrikant nadat deze verschillende meldingen ontving over spuiten, uitgegeven vanaf 1 mei, waarbij problemen optraden met het bewegen van de zuigerstang. Hierdoor zou te weinig werkzame stof in het oog kunnen worden geïnjecteerd. Spuiten waarbij problemen optreden, dienen zorgverleners te retourneren naar Novartis.