Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Blog & Nieuws

Nieuws gezondheid

Meer nieuws gezondenheid

Nieuws uit de farmacie

  • Veiligheid paracetamol staat niet ter discussie
    op 09-07-2020 om 20:30

    Het NRC heeft vanavond een artikel gepubliceerd over vervuiling van paracetamol met para-chlooraniline (PCA), een stof die mogelijk kankerverwekkend is. Volgens het CBG komt de hoeveelheid PCA in de door NRC geteste paracetamol niet boven de toegestane hoeveelheid uit. De veiligheid van het gebruik van paracetamol is niet in gevaar.

Meer nieuws uit de farmacie

Nieuws uit de huisartsenzorg

Meer nieuws uit de huisartsenzorg