Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Blog & Nieuws

Nieuws gezondheid

Meer nieuws gezondenheid

Nieuws uit de farmacie

  • Ingenolmebutaat: studie naar verdenking risico huidkanker
    op 20-09-2019 om 12:53

    De Pharmacovigilance Risk AssessĀ­ment Committee (PRAC) is een herbeoordeling gestart naar ingenolmebutaat (Picato), dat in een gel wordt toegepast bij de behandeling van actinische keratose, vanwege een mogelijk verhoogd risico op huidkanker.

Meer nieuws uit de farmacie

Nieuws uit de huisartsenzorg

  • Samenvatting oordeel van de Rechtbank Den Haag van 11 september 2019
    op 20-09-2019 om 13:42

    De specialist ouderengeneeskunde werd ervan verdacht de euthanasie bij een demente wilsonbekwame patiënte op onderdelen niet zorgvuldig te hebben uitgevoerd. De rechtbank heeft geoordeeld dat de arts zich wel gehouden heeft aan alle zorgvuldigheidseisen van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding’ (kortweg: euthanasiewet). In deze tekst staan de belangrijkste overwegingen uit de uitspraak van de strafrechter, samengevat door de KNMG.

Meer nieuws uit de huisartsenzorg